87,000 تومان

  • پنل دکا
  • ابعاد 50*50 
  • ضخامت 5 سانت
  • دانسیته 30

تلفن سفارش 384-090-91-021