• فوم پلی اتیلن رولی
  • دانسیته 30-20
  • ضخامت 2 سانتیمتر
  • به صورت متری برش داده می شود
  • هر متر 32.000
  • به صورت رولی متری 29.500 هر رول 50متر می باشد.

قیمت هر متر برش خورده: 32.000 تومان

قیمت هر متر در رول:29.500 تومان

تلفن سفارش 384-090-91-021