• فوم مینی سوپر بیس تراپ(محدب)
  • ضخامت 33 سانتیمتر
  • ابعاد 16*16
  • دانسیته 30

قیمت: 51/000 تومان

تلفن سفارش 384-090-91-021