169,000 تومان189,000 تومان

  • فوم سوپر بیس تراپ
  • ضخامت 50 سانتیمتر
  • دانسیته 30 و دانسیته 20

تلفن سفارش 384-090-91-021

 

صاف