1,600,000 تومان2,300,000 تومان

  • 1 عدد فوم هرمی
  • 8 عدد فوم شانه تخم مرغی
  • دانسیته 14،17،20،30
  • ضخامت 2 تا 7.5 سانتیمتر

تلفن سفارش 384-090-91-021