330,000 تومان430,000 تومان

  • 2 عدد فلکسی
  • 2 عدد فلکسی وود 
  • ابعاد کل پک 1 در 1 متر
  • ضخامت 5 سانت
  • دانسیته 20 و 30

تلفن سفارش 384-090-91-021