835,000 تومان900,000 تومان

  • 4 عدد فلکسی
  • 5 عدد وویوود
  • ابعاد کل پک  1.5 در 1.5 متر
  • ضخامت 5 سانت
  • دانسیته 20 و 30
  •  

تلفن سفارش 384-090-91-021