پشم سنگ پتویی

ضخامت 2 اینچ

12مترمربع (عرض 1.2متر * طول 10متر)

روکش کاغذ کرافت فویدار

دانسیته (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب) D30

نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد

قیمت هر متر مربع:  26/400 تومان

قیمت هر رول: 316,800 تومان

تلفن سفارش 384-090-91-021