پشم سنگ پتویی

ضخامت 5 سانتیمتر

12مترمربع (عرض 1.2متر * طول 10متر)

روکش اصل آلومینیوم مسلح و نخدار

دانسیته (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب) D30

نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد

قیمت هر متر مربع:  29.500 تومان

قیمت هر رول: 354.000 تومان

تلفن سفارش 384-090-91-021