• فوم پلی اتیلن رولی
  • دانسیته 30-20
  • ضخامت 5 میلیمتر
  • ابعاد رولی 50 مترمربع (عرض 1 متر * طول 50 متر)

قیمت هر متر: 7.300 تومان

تلفن سفارش 384-090-91-021