• فوم پلی اتیلن رولی
  • دانسیته 30-20
  • ضخامت 4 میلیمتر
  • ابعاد رولی 80 مترمربع (عرض 1 متر * طول 80 متر)

قیمت هر متر:   –  تومان

تلفن سفارش 384-090-91-021