• فوم پلی اتیلن رولی
  • دانسیته 30-20
  • ضخامت 4 میلیمتر
  • ابعاد رولی 80 مترمربع (عرض 1 متر * طول 75متر)

قیمت هر متر:   5.900 تومان

تلفن سفارش 384-090-91-021