• فوم پلی اتیلن رولی
  • دانسیته 30-20
  • ضخامت 3 میلیمتر
  • ابعاد رولی 100 مترمربع (عرض 1 متر * طول 100 متر)

قیمت هر متر: 4.800 تومان

تلفن سفارش 384-090-91-021