• فوم پلی اتیلن رولی
  • دانسیته 30-20
  • ضخامت 20 میلیمتر
  • ابعاد رولی 46 مترمربع (عرض 1 متر * طول 46متر)

قیمت هر متر: 20.500تومان

تلفن سفارش 384-090-91-021