• فوم پلی اتیلن رولی
  • دانسیته 30-20
  • ضخامت 12 میلیمتر
  • ابعاد رولی 50مترمربع (عرض 1 متر * طول 50متر)

قیمت هر متر:   17.100 تومان

تلفن سفارش 384-090-91-021