• فوم پلی اتیلن رولی
  • دانسیته 30-20
  • ضخامت 10 میلیمتر
  • ابعاد رولی 50 مترمربع (عرض 1 متر * طول 50 متر)

قیمت هر متر: 11.500تومان

تلفن سفارش 384-090-91-021