• فوم پلی اتیلن رولی
  • دانسیته 30-20
  • ضخامت 1 میلیمتر
  • ابعاد رولی 300 مترمربع (عرض 1 متر * طول 300 متر)

قیمت هر متر: 2.360 تومان

تلفن سفارش 384-090-91-021