• فوم نسوز چسبدار
  • ضخامت 2 سانتیمتر
  • ابعاد 50*100
  • دانسیته 70

قیمت هر متر مربع : 270/000 تومان

قیمت هر پنل : 135.000تومان

تلفن سفارش 384-090-91-021