• ابر آکوستیک MDF
  • ابعاد 50*50
  • ضخامت 5/5 سانت
  • دانسیته 30

قیمت: 82/000 تومان

تلفن سفارش 384-090-91-021