• فوم شانه تخم مرغی
  • ضخامت7.5سانتیمتر(کف تا قله)
  • ابعاد 2*1
  • دانسیته 20

قیمت هر پنل: 000/000 تومان

تلفن سفارش 384-090-91-021