• فوم شانه تخم مرغی
  • ضخامت 4 سانتیمتر (دوبل)
  • ابعاد 2*1
  • دانسیته 30

قیمت هر پنل: 132/000 تومان

تلفن سفارش 384-090-91-021