• فوم سوپر بیس تراپ
  • ضخامت 50 سانتیمتر
  • ابعاد 30*30
  • دانسیته 30

قیمت : 210/000 تومان

تلفن سفارش 384-090-91-021