• فوم سوپر بیس تراپ
  • ضخامت 50 سانتیمتر
  • ابعاد 25*25
  • دانسیته 20

قیمت هر متر مربع: 00/000تومان

تلفن سفارش 46014355