• فوم بیس تراپ شاترز
  • ضخامت 50 سانتیمتر
  • ابعاد 25*25
  • دانسیته 20

قیمت: 78/000 تومان

تلفن سفارش 384-090-91-021