• فوم الاستمری19 میل پشت چسبدار
  • عرض  1متر
  • رول 10 متر
  • ساخت کشور ترکیه

قیمت هر متر: 162.000 تومان

تلفن سفارش 384-090-91-021