• فوم الاستومری 19 میل
  • عرض  1متر
  • رول 10 متر
  • ساخت کشور ترکیه

قیمت هر متر: 135/000 تومان

تلفن سفارش 384-090-91-021