• برند کیفلکس (K-FLEX)
  • فوم الاستمری25 میل پشت چسبدار
  • عرض  1متر
  • رول 8 متر
  • ساخت کشور ترکیه

قیمت هر متر: 205.000 تومان

تلفن سفارش 384-090-91-021