• فوم الاستمری 9 میل روکش آلومینیوم 130 میکرون
  • عرض  1متر
  • رول 20 متر
  • ساخت کشور ترکیه

قیمت هر متر: 112/000 تومان

تلفن سفارش 384-090-91-021