• فوم الاستومری 6 میل
  • عرض  1متر
  • رول 30 متر
  • ساخت کشور ترکیه

قیمت هر متر: 68/000 تومان

تلفن سفارش 384-090-91-021