• فوم الاستومری 25 میل
  • عرض  1متر
  • رول 8 متر
  • ساخت کشور ترکیه

قیمت هر متر: 178.000 تومان

تلفن سفارش 384-090-91-021