• برند کیفلکس (K-FLEX)
  • فوم الاستمری 13 میل روکش آلومینیوم 130 میکرون
  • عرض  1متر
  • رول 14 متر
  • ساخت کشور ترکیه

قیمت هر متر: 126/000 تومان

تلفن سفارش 384-090-91-021