• فوم شانه تخم مرغی
  • ضخامت(کف تا قله) 2/5 سانتیمتر
  • ابعاد 2*1
  • دانسیته 30

قیمت هر پنل: 215/000 تومان

تلفن سفارش 384-090-91-021