• فوم شانه تخم مرغی
  • ضخامت (کف تا قله) 2 سانتیمتر
  • ابعاد 2*1
  • دانسیته 14

قیمت هر پنل: 107/000 تومان

تلفن سفارش 384-090-91-021