• تاتامی 20 میل
  • رنگ های قرمز، آبی، سبز، زرد، نارنجی
  • برند ایرانیان فوم بهینه آوران

قیمت: 70/000 تومان

تلفن سفارش 384-090-91-021