• فوم ابر آکوستیک ( فلکسی)
  • ضخامت 5/5 سانتیمتر
  • ابعاد 60*60
  • دانسیته 30

قیمت: 80/000 تومان

تلفن سفارش 384-090-91-021