فوم های آکوستیک پنل

فوم هرمی 6 سانتی با دانسیته 30