باندل ساخت پادکست

پک ویژه استودیو 03

3,500,000 تومان4,400,000 تومان
2,000,000 تومان3,090,000 تومان

باندل ساخت پادکست

پک ویژه استودیو 01

1,500,000 تومان2,200,000 تومان

باندل ساخت پادکست

پک ویژه استودیو 02

2,300,000 تومان3,100,000 تومان
1,180,000 تومان1,264,000 تومان

باندل ساخت پادکست

پک آکوستیک پادکست | ورس 01

336,000 تومان480,000 تومان